WITAMY W ŚWIECIE TECHNOLOGII MAGNETIZER-a!

Chcielibyśmy zainteresować Państwa wiodącymi w świecie amerykańskimi Magnetizerami jednobiegunowymi (Magnetizer® Monopolar Fluid Treatment Technology), dziȩki którym jesteśmy w stanie zaoferować niechemiczną obróbkȩ wody w celu polepszenie jej jakości, jak również oszczȩdności w zużyciu paliwa (kotły/silniki spalinowe), znacznie poprawiając przy tym wydajność wszystkich zmagnetyzowanych instalacji i urządzeń.

Z uwagi na jednobiegunowy charakter naszej metody obróbki płynów i wynikającą stad wysoką skuteczność działania technologia ta jest stosowana przez czołowe firmy na świecie, w tym w Polsce. Stąd pojawiają siȩ na rynku okresowo plagiaty tej oryginalnej technologii.

Dziłający w USA i ponad 40-stu krajach Mundimex, Inc. (zał. w 1987r., DUNS 6014012301) gwarantuje oszczędności energii i paliwa oraz rozwiązanie problemów wody twardej—wykorzystując opatentowaną jednobiegunową metodę magnetycznej obróbki cieczy—kiedy to płyn poddany zostaje działaniu polaryzacji molekuł cieczy tylko przez jeden biegun danego stosu magnetycznego—t.j. techniki bardziej skutecznej i niezawodnej, niż inne wcinane bądź nakładane dwubiegunowe lub wielobiegunowy sposoby magnetycznego lub elektromagnetycznego uzdatniania płynów dostępne obecnie na rynku.

Bipolar vs Monopolar comparison
Konstrukcja wielobiegunowa vs. jednobiegunowa aktywatora magnetycznego.

Monopolar vs. bipolar design

Dzialanie systemu wielo i jeddnobiegunowego.

Magnetizer® in action

Dzialanie jednobiegunowego MAGNETIZER’a z uporządkowanymi cząsteczkami cieczy.

 

Działanie Przed instalacją oraz Po założeniu Magnetizer®-a

 

No Mag comparison

With mags comparison

Działamy od 1987r. globalnie i skutecznie w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. W Polsce od 1992r. do 2013r. jako Mundimex Polska Ltd, sp. z o.o. Obecnie sprzedaż do PL prowadzimy bezpośrednio z USA.

Nasz produkt jest przyjazny środowisku, gdyż oszczȩdza wodȩ—poprzez obniżenie jej napięcia powierzchniowego—oraz zmiękcza ją niechemicznie, stabilizując jej pH, w pełni dotleniając ją, obniżając jej lepkość dynamiczną, wypierając siarkȩ i więcej.

Magnetizer poprawia zachowanie wody i rozwiązuje problemy wody twardej, takie jak kamień kotłowy, korozja, wżery metalu, jak również niski przepływ wody, zawartość bakterii/glonów, zapach siarki, itd. Przynosi każdemu użytkownikowi wody oszczędności i korzyści związane z konsumpcją wody i konserwacją infrastruktury, chroniąc przy tym środowisko.

Magnetizer znajduje trwałe zastosowanie w rozwiązywaniu problemów wody twardej w zróżnicowanej infrastrukturze wodnej (rury, kotły, grzejniki, wymienniki ciepła, agregaty chłodnicze, wieże chłodzące, parowniki, skraplacze, wtryskarki, etc.), w celu usunięcie i / lub zapobiegania powstawania kamienia kotłowego oraz korozji i wżerów.

Ułatwia to utrzymanie ciągłości ruchu, chroni infrastrukturȩ i zmniejsza koszty siły roboczej związane z okresowym czyszczeniem, bądź chemicznym zmiȩkczaniem wody.

Korzyści Magnetizer®-a w aplikacjach wodnych

Zgodnie z czȩsto powtarzaną opinią ekspertów Magnetizer jest “najlepszym przyjacielem inżynierów” w trwałym rozwiązywaniu problemów wody twardej w zróżnicowanej infrastrukturze wodnej budynków, czy hal/obiektów produkcyjnych, bądź domków i mieszkań w celu usunięcie kamienia kotłowego i/lub zapobiegania korozji i wżerów oraz naturalnego zmiȩkczenia i poprawienia jakości wody.

1. Usuwa kamień kotłowy w kotłach, bojlerach, grzejnikach, podgrzewaczach, piecach, rurach wodociągowych, wymiennikach ciepła, wieżach chłodzących, agregatach chłodniczych, parownikach, skraplaczach, kondensatorach, wtryskarkach, itp., i zatrzymuje proces korozji.]Hospital in Nuremberg with boiler cleaned by Magnetizer® 

Kocioł trwale oczyszczony przez Magnetizer® z kamienia kotłowego i korozji bez użycia środków chemicznych.

2. Zwiększa żywotność urządzeń ze względu na brak korozji oraz kamienia kotłowego, co oznacza zmniejszenie ich awaryjności (naprawy, zatrzymanie ruchu urządzeń, itp.) oraz lepszą wartość nieruchomści w momencie sprzedaży.

]=Magnetizer® cleans cooling tower

Usuniȩcie korozji i niechemiczne oczyszczenie z glonów wnȩtrza wieży chłodzącej

3. Zmiękcza wodę w sposób naturalny, bez użycia środków chemicznych – eliminuje potrzebę stosowania bardzo drogich urządzeń osmozy odwrotnej lub zwiȩksza ich efektywność działania, zmiękczaczy na bazie soli, sodu, bądź wszelkich innych środków odkamiejących, zapewniając lepszą jakość oraz smak wody i zdrowsze środowisko naturalne.

4. Obniża napięcie powierzchniowe wody – poprawia przepływ wody, jej zachowanie i skuteczności działania. Oznacza to również zredukowany rachunek za energię elektryczną, dzięki lepszej pracy pomp z powodu zwiększonego ciśnienia.

5. Oszczȩdza zużycie wody w skutek zmniejszonego napiȩcia powierzchniowego – zarząd miasta San Diego potwiedza 20% oszczȩdności zużycia wody, a winnice w Kaliforni >25%.

6. Neutralizuje (stabilizuje) pH wody, dzięki czemu woda jest lepsza i przyjemniejsza w użyciu (nie czuć “śliskości” wody po zmiȩkczaniu chemicznym).

7. Hamuje oraz usuwa bakterie i glony oraz zabija kolonie bakterii coli w 80%-90%.

8. Oszczędności energii elektrycznej przy ogrzewaniu wody ze wzglȩdu na wyeliminowanie straty transferu ciepła (Heat Transfer Loss) z uwagi na brak kamienia w kotłach i/lub ogrzewaczach wody.

9. Całkowicie dotlenia wodę – co czyni ją lepszą dla ludzi, zwierząt i roślin.

10. Woda jest zdrowsza, ponieważ zawiera składniki mineralne (Ca, Mg), ma ustabilizowane pH, wyparty zostaje zapach siarki.

11. Działa bardzo dobrze wraz z filtrami przedłużając ich żywotność, z powodu obniżonego napięcia powierzchniowego i rozbicia cząstek składników, wydłuża cykl regeneracji filtrów oraz urządzeń osmozy odwrotnej (zmniejszenie zanieczyszczeń weglanowych, oraz zmniejszenie ilości czastek w grupie co przekłada sie na zmniejszenie napiȩcia powierzchniowego i lepszą filtracjȩ wody oraz czas zaoszczȩdzony w przepuszczaniu wody przez membranȩ).

Uwaga: Magnetizer® nie jest filtrem, lecz jego uzupełnieniem.

12. Używany na wejściu wody do zmywarek ulepsza proces zmywania, bez białych nalotów i osadów (plamienie) oraz oszczȩdza ilość zużywanej wody. Zmniejsza zużycie detergentów i mydeł – skóra jest bardziej miękka i mniej wysuszona, potrzeba mniej kremów do rąk z powodu nahydratyzowanej skóry – oszczędności na produktach do pielęgnacji skóry. Bielizna lepiej siȩ pierze, jest jaśniejsza.

13. Oszczędność energii w systemach klimatyzacji, cichsza ich praca poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego płynu chłodniczego i uczynienie go bardziej skutecznym w działaniu.

Magnetizer-y są stosowane z powodzeniem w urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (HVAC) w celu usprawnienia ich pracy.

Ostatni raport dot. oszczędności pracy klimatyzatorów przez dystrybutora, posiadającego budynki mieszkalne. W gorącym letnim okresie tzw. suchym mieli poważne problemy z pracą klimatyzatorów (hałas, dysregulacja, brak odpowiedniej wilgotności, itp.). Kazał on zainstalować urządzenie “RWE-S” w każdym klimatyzatorze i niemal natychmiast zauważono poprawȩ pracy urządzeń. Przykładowo: w budynku mieszkalnym (30 lokali) w okresie obliczeniowym (15 dni) opłata za prąd w jednym tylko mieszkaniu (klimatyzator) została obniżona o 20 dolarów. Miesiȩcznie oszczȩdność w jednym lokalu wyniosła 40 dolarów x 30 mieszkań = 1200 dolarów zaoszczȩdzonych w budynku, co w skali roku przynosi 14400 dolarów oszczȩdności. Koszt inwestycji (roczny leasing) Magnetizer-ów wynosi 3000 dolarów.

14. Oferujemy popularne systemy do basenów kąpielowych (prywatnych i publicznych) i spa, jako, że zmniejszają one o 75-80% zużycie chloru i hamują o 80-90% rozwój bakterii (do wglądu praca naukowa na ten temat uznanego w świecie naukowca prof. Parkinsa z Cranfield University w Wlk. Brytanii, oraz referencja z firmy farmaceutycznej “Biogal”, gdzie technologia nasza sprawdziła siȩ na stacji zmiȩkczaczy jonowych i wymienników anionowych redukując w 80-90% kolonie bakterii). Magnetizer ponadto poprawia warunki pływania i przynosi oszczȩdności eksploatacyjne w basenach kąpielowych / spa wszelkiego typu.

15. Usprawnienia działania stacji oczyszczania wody i ścieków, gdzie Magnetizer podnosi efektywność inwestycji oraz obniża koszty eksploatacji oraz utrzymania ruchu.

 Efekty zastosowania oryginalnych i opatentowanych aktywatorów magnetycznych, na przykładzie oczyszczalni ścieków w Braniewie, to m.in. :
– Usuniȩcie złogów z taśm pras odwadniających;
– Skrócenie o 1/8 czasu dozowania granulatu w automatycznej stacji kationowego polielektrolitu;
– Oszczȩdności w procesie kondycjonowania osadów, zużycie flokulantu zmniejszyło siȩ z 3,4 do 2,2 kg/t suchej easy;
– Przyśpieszenie strącanie osadów w zbiornikach oczyszczalni ściekówhamuje rozwój bakterii i glonów—oraz zabezpiecza je przed tymi problemami na okres żywotności urządzeń—równocześnie dodatnio wpływając na ochronȩ środowiska.
– Unikniȩcie odkładania siȩ struwitu lub podobnych zanieczyszczeń w rurociągach, co potwierdzają dodatkowo wyniki w jednej z najwiȩkszych oczyszalni w Europie, tj. w Psyttalii k. Aten w Grecji.
 
Magnetizer works in Psyttalia
Przed zamontowaniem Magnetizer-ów struwit blokował rury o śr. 30 cm, co wymagalo czyszenia mechanicznego co 3-4 miesiące. Po 6-ciu miesiącach od zamontowania Magnetizer-ów typoszeregu 4330 “M-12 QUAD” otworzono dostȩp do rur, które były oczyszczone ze struwitu, co potwierdzono po dalszych 6 miesiącach pracy.

16. Oferta dla rolnictwa – zwiȩkszenie wzrostu plonówobniżenie zużycia wody, przedłużenie żywotności urządzeń irygacyjnych, lepsza woda w wodopojach (pozbawione glonów). Magnetizer został sprawdzony i wysoko oceniony w różnych strefach klimatycznych.

Reasumując:

Oferujemy uzdatnienia wody w obiektach komunalnych i produkcyjnych, domkach i budynkach, basenach kąpielowych, stacjach oczyszczania wody i  innych (np. produkcja cementu) lub w rolnictwie – oszȩdności zużycia wody, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania ruchu urządzeń wod.-kan., poprawa jakości wody użytkowej z wyeliminowaniem lub znacznym obniżeniem użycia środków dla chemicznego zmiȩkczania i odkamienienia infrastruktury wodnej zapobiegając awariom / problemom związanym z twardą wodą oraz chroniąc inwestycjȩ kapitałową.

Wszystko to ułatwia znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji, chemicznego zmiȩkczania wody, utrzymanie ciągłości ruchu oraz lepsze rozdysponowanie siły roboczej przy zmniejszeniu deprecjacji urządzeń infrastruktury wodnej oraz utrzymaniu ich wartości kapitałowej.

Oszczȩdności energetyczne paliwa

Poza korzyściami zastosowań wodnych gwarantujemy min. 6% oszczȩdności zużycia paliwa w kotłach ogrzewających wodȩ w budynkach. Nierzadko oszczȩdności potwierdzane przez klientów wynoszą 15% i wiȩcej. Oprócz zastosowań przemysłowych mamy również bardzo dobre doświadczenia w zastosowaniach paliwowych do domów jednorodzinnych, właściciele których potwierdzają między innymi 25% oszczędności gazu zużywanego na ich ogrzewanie (patrz wideo dot. olejowych bezzbiornikowych grzejników Bosha na gaz ciekły: link).

Magnetizer at Gazprom

Reasumując:

Gwarantujemy zmniejszenie zużycia paliwa na ogrzewanie budynków w ogrzewaczach wody, kotłach parowych, grzejnikach, itp., w procesie produkcji, jak również we wszelkich pojazdach o napȩdzie na paliwo wȩglowodorowe.

Klienci

Magnetizer jest używany przez wiodące światowe koncerny, np. w ponad 350 punktach instalacji wody koncernu Toyota w Japonii, przez firmy Volkswagen, Siemens, Mondelez Intl. (d. Kraft Foods), Pepsico, Colgate-Palmolive, itp. Jako dobry przykład jego znaczenia i użyteczności, warto zaznaczyć, że stał siȩ on przyjȩtą normą przemysłową w Japonii, z ważą listą referencyjną klientów w jednym z najbardziej wymagających i rygorystycznych środowisk inżynierskich na świecie.   Lista klientów rządowych i prywatnych, jak również więcej informacji, prace naukowe, badania referencyjne, zaświadczenia, lista naszych patentów jest dostępna na życzenie.
 

Inne zalety

Wszystko to inowacyjnym, bezprądowym, kompaktowym, nakładanym na rury urządzeniem, które jest bezinwazyjnenie wymaga modyfikowania (cięciarur, przestojów, ani narzędzi do instalacji, nie posiada żadnych ruchomych części mechanicznych i ma autonomiȩ mocy z uwagi na zastosowanie stałych magnesów ze stopów ceramicznych najnowszej generacji
 
Łatwo nakładany na rury przywiązywany więzami plastikowych (nie trzeba modyfikować infrastruktury lub używać narzędzi) – nie wymaga obłsługi, lub źródła zasilania.   Przychodzi z Wieczystą Gwarancją Mocy Działania (Life-Time Power Warranty) – jeśli straci moc przy normalnym użytkowaniu to wymienimy go gratis na nowy.   Jest to inwestycja jednorazowa z korzyściami na czas żywotności urządzenia (50 lat+) i można go łatwo przenosić ze starej instalacji na nową.
Magnetizer™, produkowany zgodnie z Certifikacją ISO 90012000, jest całkowicie bezpieczny i nie stwarza zagrożenia dla ludzisprzętu, instrumentów kontrolnych lub procesu produkcji. Ponadtodla spokoju naszych klientów, posiadamy Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w wysokości 2 milionów dolarów wobec jakichkolwiek szkód / strat lub uszkodzenia ciała.
 
Oto podsumowanie w jȩz. ang. zastosowania przemysłowego Magnetizer-a:
Industrial Fuel Treatment by MagnetizerIndustrial Fuel Treatment by Magnetizer

Kontakt: info@mundi.com  +1.718.915.2934