Call 1.888.6.MAGNET 1.888.662.4638 or 718 846-8429 info@mundi.com

WITAMY W ŚWIECIE TECHNOLOGII MAGNETIZER™-a!

 

Chcielibyśmy zainteresować Państwa wiodącymi w świecie amerykańskimi Magnetizer™-ami jednobiegunowymi (Magnetizer™ Monopolar Fluid Treatment Technology), dziȩki którym jesteśmy w stanie zagwarantować niechemiczne polepszenie jakości wody oraz jej oszczȩdności, jak również oszczȩdności w zużyciu paliwa (budynki / silniki spalinowe), znacznie poprawiając przy tym parametry pro-ekologiczne wszystkich zmagnetyzerowanych instalacji i urządzeń. Z uwagi na bardzo wysoką jakość stosowanych podzespołów oraz jednobiegunowy charakter naszej metody obróbki płynów technologia ta jest stosowana przez czołowe firmy w Polsce i na świecie, stąd pojawiają siȩ na rynku okresowo plagiaty tej oryginalnej technologii.

Mundimex, Inc. (zał. w USA w 1987r., numer rejestracyjny DUNS 6014012301, CAGE ID Code: 7MU03) gwarantuje oszczędności energii poprzez zmniejszenie zużycia wody czy paliwa oraz rozwiązanie problemów wody twardej—wykorzystując opatentowaną jednobiegunową metodę magnetycznej obróbki cieczy—kiedy to płyn poddany zostaje działaniu polaryzacji molekuł cieczy tylko przez jeden biegun danego stosu magnetycznego—t.j. techniki bardziej wydajnej i niezawodnej, niż inne wcinane bądź nakładane dwubiegunowe lub wielobiegunowy sposoby magnetycznego lub elektromagnetycznego uzdatniania płynów dostępne obecnie na rynku.

Magnetizer advantage explained over competitive fluid treatment systems

 

Działamy od 1987r. globalnie i skutecznie w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. W Polsce od 1992r. do 2011r. jako Mundimex Polska Ltd, sp. z o.o. Obecnie sprzedaż do PL prowadzimy bezpośrednio z USA.

Nasz produkt jest przyjazny środowisku, gdyż oszczȩdza wodȩ—poprzez obniżenie jej napięcia powierzchniowego—oraz zmiękcza ją niechemicznie, stabilizując jej pH, w pełni dotleniając ją, obniżając jej lepkość dynamiczną, wypierając siarkȩ i więcej.

Magnetizer™ poprawia zachowanie wody i rozwiązuje problemy wody twardej, takie jak kamień kotłowy, korozja, wżery metalu, jak również niski przepływ wody, zawartość bakterii/glonów, zapach siarki, itd., przynosząc tym samym każdemu użytkownikowi wody znaczne oszczędności i korzyści związane z konsumpcją H2O i konserwacją infrastruktury, chroniąc przy tym środowisko.

Magnetizer™ znajduje trwałe zastosowanie w rozwiązywaniu problemów wody twardej w zróżnicowanej infrastrukturze wodnej (rury, kotły, grzejniki, wymienniki ciepła, agregaty chłodnicze, wieże chłodzące, parowniki, skraplacze, wtryskarki, etc.), w celu usunięcie i / lub zapobiegania powstawania kamienia kotłowego oraz korozji i wżerów.

Ułatwia to utrzymanie ciągłości ruchu, chroni infrastrukturȩ i zmniejsza koszty siły roboczej związane z okresowym czyszczeniem, bądź chemicznym zmiȩkczaniem wody.

Korzyści Magnetizer™-a w aplikacjach wodnych

 

Zgodnie z czȩsto powtarzaną opinią ekspertów Magnetizer™ jest “najlepszym przyjacielem inżynierów” w trwałym rozwiązywaniu problemów wody twardej w zróżnicowanej infrastrukturze wodnej budynków, czy hal/obiektów produkcyjnych, bądź domków i mieszkań w celu usunięcie kamienia kotłowego i/lub zapobiegania korozji i wżerów oraz naturalnego zmiȩkczenia i poprawienia jakości wody.

1. Usuwa kamień kotłowy w kotłach, bojlerach, grzejnikach, podgrzewaczach, piecach, rurach wodociągowych, wymiennikach ciepła, wieżach chłodzących, agregatach chłodniczych, parownikach, skraplaczach, kondensatorach, wtryskarkach, itp., i zatrzymuje proces korozji. Działa kuracyjnie i / lub prewencyjnie.

hospital

Kocioł trwale oczyszczony przez Magnetizer™ z kamienia kotłowego i korozji bez użycia środków chemicznych.

2. Zwiększa żywotność urządzeń ze względu na brak korozji oraz kamienia kotłowego, co oznacza zmniejszenie ich awaryjności (naprawy, zatrzymanie ruchu urządzeń, itp.) oraz lepszą wartość odsprzedażną nieruchomści.

2

Usuniȩcie korozji i niechemiczne oczyszczenie z glonów wnȩtrza wieży chłodzącej

3. Zmiękcza wodę w sposób naturalny, bez użycia środków chemicznych – eliminuje potrzebę stosowania bardzo drogich urządzeń osmozy odwrotnej (lub zwiȩksza efektywność działania – dostȩpny dokument RO & Magnetic Treatment), zmiękczaczy na bazie soli, sodu, bądź wszelkich innych środków odkamiejących, zapewniając lepszą jakość oraz smak wody i zdrowsze środowisko naturalne.

4. Obniża napięcie powierzchniowe wody – poprawia przepływ wody (zwiększone ciśnienie), jej zachowanie i skuteczności działania. Oznacza to również zredukowany rachunek za energię elektryczną, dzięki lepszej pracy pomp z powodu obniżonego napięcia powierzchniowego.

5. Oszczȩdza zużycie wody w skutek zmniejszonego napiȩcia powierzchniowego – zarząd miasta San Diego potwiedza 20% oszczȩdności zużycia wody, a winnice w Kaliforni >25% (raporty dostȩpne do wglądu).

6. Neutralizuje (stabilizuje) pH wody, dzięki czemu woda jest lepsza i przyjemniejsza w użyciu (nie czuć “śliskości” wody po zmiȩkczaczach).

7. Hamuje oraz usuwa bakterie i glony oraz zabija kolonie bakterii coli w 80%-90%.

8. Oszczędności energii elektrycznej przy ogrzewaniu wody ze wzglȩdu na wyeliminowanie straty transferu ciepła (Heat Transfer Loss) z uwagi na brak kamienia w kotłach i/lub ogrzewaczach wody.

9. Całkowicie dotlenia wodę – co czyni ją lepszą dla ludzi, zwierząt i roślin (badania naukowe do wglądu).

10. Woda jest zdrowsza, ponieważ zawiera składniki mineralne (Ca, Mg), ma ustabilizowane pH, wyparty zostaje zapach siarki.

11. Działa bardzo dobrze z filtrami przedłużając ich żywotność, z powodu obniżonego napięcia powierzchniowego i rozbicia cząstek brudu, wydłuża cykl regeneracji filtrów oraz urządzeń osmozy odwrotnej (zmniejszenie zanieczyszczen weglanowych, oraz zmniejszenie ilosci czastek w grupie co przekłada sie na zmniejszenie napiȩcia powierzchniowego i lepszą filtracjȩ wody oraz czas zaoszczȩdzony w przepuszczaniu wody przez membranȩ).

Uwaga: Magnetizer™ to nie jest filtr, a uzupełnienie.

12. Używany na wejściu wody do zmywarek ulepsza proces zmywania, bez białych nalotów i osadów (plamienie) oraz oszczȩdza ilość zużywanej wody. Zmniejsza zużycie detergentów i mydeł – skóra jest miększa i mniej sucha, potrzeba mniej kremów do rąk z powodu nahydratyzowanej skóry – oszczędności na produktach do pielęgnacji skóry. Bielizna lepiej siȩ pierze, jest jaśniejsza (dostȩpny plik z referencjami najwiȩkszych pralni przemysłowych Laundries.pdf).

13. Oszczędność energii w systemach klimatyzacji, cichsza ich praca poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego płynu chłodniczego i uczynienie go bardziej skutecznym w działaniu.

Magnetizer™-y są stosowane z powodzeniem w urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (HVAC) w celu usprawnienia ich pracy.

Ostatni raport dot. oszczędności pracy klimatyzatorów przez dystrybutora z Kolumbii, posiadającego budynki mieszkalne. W gorącym letnim okresie tzw. suchym mieli poważne problemy z pracą klimatyzatorów (hałas, dysregulacja, brak odpowiedniej wilgotności, itp.). Kazał on zainstalować wymienione wyżej urządzenie “RWE-S” w każdym klimatyzatorze i niemal natychmiast zauważono poprawȩ w pracy urządzeń. Przykładowo: w budynku mieszkalnym (30 lokali) w okresie obliczeniowym (15 dni) opłata za prąd w jednym tylko mieszkaniu (klimatyzator) została obniżona o ok. 20 dolarów. Miesiȩcznie oszczȩdność w jednym lokalu wyniosła ok. 40 dolarów x 30 mieszkań = ok. 1200 dolarów zaoszczȩdzonych w budynku, co w skali roku przynosi ok. 14400 dolarów oszczȩdności. Koszt inwestycji (roczny leasing) Magnetizer™-ów wynosi 3000 dolarów.

14. Oferujemy popularne systemy do basenów kąpielowych (prywatnych i publicznych) i spa, jako, że zmniejszają one o 75-80% zużycie chloru i hamują o 80-90% rozwój bakterii (do wglądu praca naukowa na ten temat uznanego w świecie naukowca prof. Parkinsa z Cranfield University w Wlk. Brytanii, oraz referencja z wȩgiersko-izraelskiej firmy farmaceutycznej “Biogal” (“Teva”), gdzie technologia nasza sprawdziła siȩ na stacji zmiȩkczaczy jonowych i wymienników anionowych redukując w 80-90% kolonie bakterii). Magnetizer™ ponadto poprawia warunki pływania i przynosi oszczȩdności eksploatacyjne w basenach kąpielowych / spa wszelkiego typu.

15. Usprawnienia działania stacji oczyszczania wody i ścieków, gdzie Magnetizer™ podnosi efektywność inwestycji oraz obniża koszty eksploatacji oraz utrzymania ruchu.

 Efekty zastosowania naszych oryginalnych i opatentowanych aktywatorów magnetycznych, na
przykładzie wybudowanej z funduszy unijnych oczyszczalni ścieków w Braniewie, to m.in. :
– Usuniȩcie złogów z taśm pras odwadniających;
– Skrócenie o 1/8 czasu dozowania granulatu w automatycznej stacji kationowego
    polielektrolitu;
– Oszczȩdności w procesie kondycjonowania osadów, zużycie flokulantu zmniejszyło siȩ z 3,4 do
    2,2 kg/t suchej easy;
– Przyśpieszenie strącanie osadów w zbiornikach oczyszczalni ściekówhamuje rozwój bakterii i 
    glonów—oraz zabezpiecza je przed tymi problemami na okres żywotności urządzeń—
    równocześnie dodatnio wpływając na ochronȩ środowiska
– Unikniȩcie odkładania siȩ struwitu lub podobnych zanieczyszczeń w rurociągach, co
   potwierdzają dodatkowo wyniki w jednej z najwiȩkszych oczyszalni w Europie, tj. w Psyttalii k.
   Aten w Grecji.

psyttaliaview

Magnetizer cleaning struvite in Psyttalia Waste Water Plant, the EU largest.
Przed zamontowaniem Magnetizer-ów struwit blokował rury o śr. 30 cm, co wymagalo czyszenia mechanicznego co 3-4 miesiące. Po 6-ciu miesiącach od zamontowania Magnetizer™-ów typoszeregu 4330 “M-12 QUAD” otworzono dostȩp do rur, które były oczyszczone ze struwitu, co potwierdzono po dalszych 6 miesiącach pracy.

 

16. Oferta dla rolnictwa – zwiȩkszenie wzrostu plonówobniżenie zużycia wody, przedłużenie żywotności urządzeń irygacyjnych, lepsza woda w wodopojach (pozbawione glonów). Magnetizer™ został sprawdzony i wysoko oceniony w różnych strefach klimatycznych.

Reasumując:

Oferujemy uzdatnienia wody w obiektach komunalnych i produkcyjnych, domkach i budynkach, basenach kąpielowych, stacjach oczyszczania wody i  innych (np. produkcja cementu) lub w rolnictwie – oszȩdności zużycia wody, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania ruchu urządzeń wod.-kan.,  poprawa  jakości wody użytkowej z wyeliminowaniem lub znacznym obniżeniem użycia środków dla chemicznego zmiȩkczania i odkamienienia infrastruktury wodnej zapobiegając awariom / problemom związanym z twardą wodą oraz chroniąc inwestycjȩ kapitałową.

Wszystko to ułatwia drastyczne zmniejszenie kosztów eksploatacji, chemicznego zmiȩkczania wody, utrzymanie ciągłości ruchu oraz lepsze rozdysponowanie siły roboczej przy zmniejszeniu deprecjacji urządzeń infrastruktury wodnej oraz utrzymaniu ich wartości kapitałowej.

Oszczȩdności energetyczne paliwa

 

Poza korzyściami zastosowań wodnych gwarantujemy min. 6% oszczȩdności zużycia paliwa w kotłach ogrzewających wodȩ w budynkach. Nierzadko oszczȩdności potwierdzane przez klientów wynoszą 15% i wiȩcej. Oprócz zastosowań przemysłowych mamy również bardzo dobre doświadczenia w zastosowaniach paliwowych do domów jednorodzinnych, właściciele których potwierdzają między innymi 25% oszczędności gazu zużywanego na ich ogrzewanie (wideo wywiad dot. w tym przypadku olejowych bezzbiornikowych grzejników Bosha na gaz ciekły: link).

Magnetizer Mega User

Reasumując:

Gwarantujemy zmniejszenie zużycia paliwa na ogrzewanie budynków w bojlerach (właczając parowe), grzejnikach, itp., oraz używanego w procesie produkcji, jak również we wszelkich pojazdach (traktory, ciągniki, ciȩżki sprzȩt budowlany, ciȩżarówki, autobusy, samochody, motocykle) o napȩdzie na paliwo wȩglowodorowe (benzyna, diesel, LPG, bio-paliwo).

Klienci

Magnetizer™ jest używany przez wiodące światowe koncerny międzynarodowe, np. w ponad 350 punktach instalacji wody koncernu Toyoty w Japonii, przez koncern Volkswagena, Siemensa, Mondelez Intl. (d. Kraft Foods), Pepsico, Colgate-Palmolive, et. al.

Jako dobry przykład jego znaczenia i użyteczności, warto zaznaczyć, że stał siȩ on przyjȩtą normą przemysłową w Japonii, z ważą listą referencyjną klientów w jednym z najbardziej wymagających i rygorystycznych środowisk inżynierskich na świecie.

 

Lista klientów rządowych i prywatnych, jak również więcej informacji, prace naukowe, badania referencyjne, zaświadczenia, lista naszych patentów jest dostępna na życzenie.

 

Inne zalety

Wszystko to inowacyjnym, bezprądowym, kompaktowym, nakładanym na rury urządzeniem, które jest bezinwazyjnenie wymaga modyfikowania (cięciarur, przestojów, ani narzędzi do instalacji, nie posiada żadnych ruchomych części mechanicznych i ma autonomiȩ mocy z uwagi na zastosowanie stałych magnesów ze stopów ceramicznych najnowszej generacji

Łatwo nakładany na rury przywiązywany więzami plastikowych (nie trzeba modyfikować infrastruktury lub używać narzędzi) – nie wymaga obłsługi, lub źródła zasilania.

 

Przychodzi z Wieczystą Gwarancją Mocy Działania (Life-Time Power Warranty) – jeśli straci moc przy normalnym użytkowaniu to wymienimy go gratis na nowy.

 

Jest to inwestycja jednorazowa z korzyściami na czas żywotności urządzenia (50 lat+) i można go łatwo przenosić ze starej instalacji na nową.

 

Magnetizer™, produkowany zgodnie z Certifikacją ISO 90012000, jest całkowicie bezpieczny i nie stwarza zagrożenia dla ludzisprzętu, instrumentów kontrolnych lub procesu produkcji. Ponadtodla spokoju naszych klientów, posiadamy Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w wysokości 2 milionów dolarów wobec jakichkolwiek szkód / strat lub uszkodzenia ciała.
 
Oto podsumowanie w jȩz. ang. zastosowania przemysłowego Magnetizer™-a:
commercial-water
commercial-fuel

Zapraszamy do współpracy – info@mundi.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.